polskienglish

Oddział Przedszkolny Integracyjny

 

 

 

Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat.

 

W Oddziale Przedszkolnym udzielamy dzieciom wsparcia w procesie całościowego rozwoju. Wsparcie to realizujemy poprzez pełne i aktywne zaangażowanie nauczycieli i specjalistów w proces wychowania i uczenia się przedszkolaka.

Tworzymy dzieciom warunki do:

     - odkrywania własnych możliwości,

     - poznawania sensu działań,

     - gromadzenia doświadczeń,

     - zachwycania się pięknem stworzenia, dobrem i prawdą.

Budujemy serdeczne relacje a podstawy wychowania czerpiemy z wartości chrześcijańkich.

 

 

Ramowy plan dnia:

  • 7:00–8:30 - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych indywidualne i grupowo
  • 8:30–9:20 - Powitanie, Poranek z Panem Bogiem, I Zajęcia dydaktyczne zespołowe lub indywidualne; ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej
  • 9:20–9:45 - Czynności samoobsługowe, higieniczne, śniadanie
  • 9:45 – 10:15 - Zabawy swobodne dzieci
  • 10:15–11:15 - II Zajęcia dydaktyczne
  • 11:15–12:20 - Spacer, gry terenowe, w razie niepogody zabawy konstrukcyjne, badawcze, eksperymentalne, słuchanie opowiadań, poezji
  • 12:20–13:00 - Obiad
  • 13:00–13:30 - Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym/ z dysfunkcjami
  • 13:30- Oczekiwanie na rodziców, zabawy na świetlicy „młodszej”

 

 

W godzinach 13:00 - 17:00 przedszkolaki biorą udział w zajęciach świetlicy szkolnej dla młodszych dzieci.

OPŁATY:

Wpisowe - 500 zł

Miesięczne czesne płatne przez cały rok - 500 zł

Obiad i podwieczorek z cateringu - 11 zł

Drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu

 

Wniosek do pobrania w zakładce: rekrutacja

 

Zapraszamy! 

 

Kontakt:

Sekretariat - uczen.org.pl, 512 086 144

 

User Login